Etusivu / Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Verkkosivuston käyttöehdot

Käyttämällä KOY Tampereen Monitoimiareena verkkosivuja nokiaarena.fi ja niillä olevia palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen ja sivustoilla olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

KOY Tampereen Monitoimiareenalla on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivun käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

KOY Tampereen Monitoimiareena kerää ja käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojalain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. KOY Tampereen Monitoimiareena on sitoutunut verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen.

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Esimerkiksi joissakin sivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Kerättyjä tietoja voidaan tallettaa KOY Tampereen Monitoimiareenan henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä KOY Tampereen Monitoimiareenaan. KOY Tampereen Monitoimiareena oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Henkilötietoja käsitellään KOY Tampereen Monitoimiareenan palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Lisätietoja on saatavissa asiakasrekisterin tietosuojaselosteista. Jos sinulla on näihin käyttöehtoihin tai yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse eini.inha@nokiaarena.fi

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia KOY Tampereen Monitoimiareenalle (esimerkiksi tietoja, tilauksia, pyyntöjä, ehdotuksia, ideoita, palautetta, tai niitä vastaavaa tietoa) joko näiden verkkosivujen kautta tai sähköpostitse, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja (i) toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi verkkosivuille toimittamassasi materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista; (iii) aineisto on sinun omaa tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se KOY Tampereen Monitoimiareenalle, ja KOY Tampereen Monitoimiareenalla on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita KOY Tampereen Monitoimiareenaa kohtaan; ja (v) sitoudut hyvittämään KOY Tampereen Monitoimiareenalle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta. KOY Tampereen Monitoimiareena voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston verkkosivuiltaan.

Tekijänoikeus

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat KOY Tampereen Monitoimiareenalle. KOY Tampereen Monitoimiareenan verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat KOY Tampereen Monitoimiareenan ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.  Sivuston ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman KOY Tampereen Monitoimiareenan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan “sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. KOY Tampereen Monitoimiareena ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata.

KOY Tampereen Monitoimiareena ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu KOY Tampereen Monitoimiareenalle. KOY Tampereen Monitoimiareenan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Evästekäytäntö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. KOY Tampereen Monitoimiareenan verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen KOY Tampereen Monitoimiareenan tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

KOY Tampereen Monitoimiareena voi käyttää evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.”

KOY Tampereen Monitoimiareena sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalut. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out –toiminnolla. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön.

KOY Tampereen Monitoimiareena voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. KOY Tampereen Monitoimiareena voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille KOY Tampereen Monitoimiareena voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. KOY Tampereen Monitoimiareena saattaa käyttää kohderyhmäsegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä KOY Tampereen Monitoimiareenan ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin, Linkedin yhteisöliitännäisiä). KOY Tampereen Monitoimiareenan sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään.

Näihin KOY Tampereen Monitoimiareenan sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. KOY Tampereen Monitoimiareena ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

Tietosuojaseloste

 KOY Tampereen Monitoimiareenan markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1       Rekisterinpitäjä

KOY Tampereen Monitoimiareena, y-tunnus 2792951-4
c/o SRV Rakennus Oy
PL 555, 02601 Espoo

2      Yhteystiedot rekisteriasioissa

Eini Inha, myyntikoordinaattori

Tampereen Kansi/Areenayhtiön markkinointi ja viestintä

Tampellan Esplanadi 2, 33100 Tampere
Puh. 040 651 2309, vaihde 0201 455 200

eini.inha@nokiaarena.fi

3      Rekisterin nimi

KOY Tampereen Monitoimiareenan markkinointirekisteri

4      Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu KOY Tampereen Monitoimiareenan oikeutettuun etuun (asiakassuhde ja suoramarkkinointi), rekisteröidyn tekemien tiedustelujen ja uutiskirjeiden tilausten toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat KOY Tampereen Monitoimiareenan tuotteiden ja palveluiden myynti, tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen sekä suoramarkkinointi (kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi) ja verkkomainonta sekä niiden kohdentaminen, mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen, markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen. Tietoja käytetään myös KOY Tampereen Monitoimiareenan liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5      Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisista asiakkaista, asiakkaista ja uutiskirjeen tilaajista:

  • Rekisteröidyn perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Ammatti, ikä, sukupuoli, kieli
  • Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet sekä rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
  • Sivuston käyttö- ja selailutiedot; rekisteröidyn laitetta koskevat tiedot, kuten IP-osoite
  • Markkinointikiellot ja -suostumukset
  • Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot
  • Tietoja sosiaalisen median käytöstä; esim. areenatamapere.fi verkkosivustolla voi olla sosiaalisen median toimintoja, kuten Facebookin tykkäys- ja jakamispainikkeet. Keräämme tietoa näiden toiminnallisuuksien käytöstä. Lue kyseisen yrityksen tietosuojakäytönnöt saadaksesi lisätietoa.

6      Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7       Tietojen luovutukset ja tietojen siirto sekä siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

KOY Tampereen Monitoimiareena ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa lain mukaisesti KOY Tampereen Monitoimiareenan valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

KOY Tampereen Monitoimiareena käyttää ulkopuolista palveluntarjoajia (alihankkijoita) tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. KOY Tampereen Monitoimiareena varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, KOY Tampereen Monitoimiareena huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8      Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. KOY Tampereen Monitoimiareena arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

9      Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterin yhteyshenkilölle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.